Zakładki

poniedziałek, 14 września 2015

Alfabet Cię poprowadzi.

Nasz blog służy bardzo konkretnym celom:

Chcemy usystematyzować wiadomości o średniowieczu i patronce Europy, św. Jadwidze Śląskiej.

Chcemy w jednym miejscu zebrać stałe elementy WebQuesta - wprowadzenie, zadania do wykonania, opis procesu, źródła, ewaluację, słowa skierowane do uczniów i nauczycieli oraz podsumowanie.

Chcemy w jednym miejscu pokazać wypracowane rozwiązania.

Achronologia bloga trochę nam przeszkadza, ale etykiety - zakładki rozwiązują problem. Litery alfabetu wskazują kolejność czytania informacji. 
Oprócz tego archiwum bloga odsyła do konkretnych, wybranych postów (wystarczy wiedzieć, czego się szuka).

Powodzenia :)

...

Dział IX

Dział VIII

Dział VII

Dział VI

Dział V

Dział IV

Dział III

Dział II

Dział I

Warto wiedzieć.WebQuest został tak pomyślany, aby zainteresować uczniów odległą w czasie epoką. Chcemy, żeby w jego realizacji pomagali im nauczyciele różnych przedmiotów. Samodzielna „wyprawa w przeszłość” pozwoli młodzieży na przygotowanie się np. do omawiania „Krzyżaków” Sienkiewicza  na lekcjach języka polskiego czy epoki średniowiecza na lekcjach historii. Jednak charakter projektu jest zdecydowanie interdyscyplinarny i da uczniom całościowy ogląd problematyki związanej z tą epoką. Nasz WebQuest dotyka sztuki, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, polskiego, techniki, religii, filozofii, informatyki, niemieckiego, angielskiego, kultury. Bardzo nam zależy na zmotywowaniu uczniów, stąd – powtórzony za autorami naukowych wyjazdów w naszej szkole – pomysł oceniania pracy dzieci, oceniania pozytywnego i o dość wysokiej wadze.
Warto zwrócić uwagę, że WebQuest ma kilka celów – chodzi o wykształcenie umiejętności odpowiedzialnego i mądrego korzystania z zasobów Internetu; o pracę w grupie; o motywowanie; o ocenianie kształtujące; o wykorzystanie TIK-u.
Mamy nadzieję, że wszystko się uda.

Doradzamy, pomagamy.Starannie zaplanujcie pracę i przestrzegajcie harmonogramu. Najważniejszy jest pomysł – później już tylko trzeba go zrealizować. Z każdą wątpliwością zwracajcie się do nauczycieli, którzy Was uczą. Koordynatorkami tego projektu jesteśmy my – pani Patrycja Blak od historii i pani Joanna Kot od polskiego. Do nas też możecie podejść lub napisać na Librusie. Wszystko wyjaśnimy, wszystkie prace przyjmiemy i ocenimy, a oceny przekażemy nauczycielom.

Zauważyliście pewnie, że w kryteriach oceniania duży nacisk jest położony na samodzielność i oryginalność pracy oraz umiejętność działania  grupowego. Od tego zależy, czy osiągnięcie satysfakcję z tego, co zrobicie. Nie chcemy skopiować Internetu – chcemy Waszej świeżości, mądrości, dobrych wyborów, burzy mózgów i nietuzinkowych rozwiązań i efektów.

Pamiętajcie, że w swojej pracy musicie przestrzegać praw autorskich. Oznacza to, że powinniście spytać autora o zgodę na zacytowanie jego dzieła czy użycie zdjęcia. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Wolno Wam zacytować fragment książki czy innej wypowiedzi bez zgody autora, pod warunkiem jednak, że wskażecie źródło cytatu. Jeżeli przygotowujecie prezentację tylko na użytek szkolny, możecie posługiwać się ilustracjami, zdjęciami, multimediami bez zgody autora – przestrzegając warunku wskazania źródła, czyli atrybucji. Jeżeli jednak zamierzacie opublikować swoją pracę w Internecie, najlepiej będzie skorzystać z ogromnych zasobów umieszczonych w sieci na wolnej licencji. W takim przypadku również jesteście zobowiązani do wskazania źródła.
Powodzenia!!!

Jawność, sprawiedliwość - o ocenianiu kilka słów.


Wymagania
Podstawowe
(5 punktów)
Pełne
(7 punktów)
Wzorowe
(10 punktów)
Zawartość merytoryczna wypowiedzi, samodzielność opracowania, dobór informacji. Temat zrealizowany pobieżnie, dobór informacji przypadkowy, nieprzemyślany, część pracy skopiowana z Internetu. Temat zrealizowany poprawnie, wiele ciekawych, odpowiednio dobranych informacji, samodzielne opracowanie. Temat oryginalnie zrealizowany, dobór informacji starannie przemyślany, całkowicie samodzielne opracowanie.
Wartość estetyczna prezentacji w PowerPoint lub filmu. Nie wszystkie slajdy wyraźne, dobrane przypadkowo, niespójna kompozycja, mało urozmaicone efekty. Dobra jakość grafiki, przemyślany dobór slajdów, spójna kompozycja, różnorodne efekty. Wzorcowa jakość grafiki, przemyślany dobór slajdów, kompozycja spójna,zastosowanie multimediów, własnej grafiki i/lub zdjęć. Atrakcyjność i kompozycja wypowiedzi ustnej.
Atrakcyjność i kompozycja wypowiedzi ustnej. Jednorodny przekaz, niewielkie zaangażowanie słuchaczy, kompozycja chaotyczna. Przekaz zróżnicowany, interesujący dla słuchaczy, kompozycja poprawna. Oryginalny pomysł na prezentację wypowiedzi, duże zainteresowanie słuchaczy, kompozycja przemyślana, logiczna i spójna.
Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. Wypowiedź i prezentacja lub film zawierają błędy gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Wypowiedź i prezentacja lub film zawierają usterki gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Wypowiedź i prezentacja lub film są bezbłędne pod względem gramatycznym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym.
Przestrzeganie praw autorskich. Brak wskazania źródeł użytej grafiki i tekstu. Poprawne odsyłanie do źródeł grafiki i tekstu, niewielkie usterki. Wzorcowe odsyłanie do źródeł grafiki i tekstu.
Umiejętność współpracy w grupie. Ograniczona współpraca w grupie, brak konsultacji z innymi grupami i nauczycielem. Dobra współpraca w grupie, niepełna koordynacja działań, niewystarczająco częste konsultacje z innymi grupami i nauczycielem. Doskonała współpraca w grupie, pełna koordynacja działań, częste konsultacje z innymi grupami i nauczycielem.


Po co ta zakładka? Żeby było uczciwie – Wiecie, czego oczekujemy i jak będziemy oceniać.
W Lidze Klas możecie uzyskać 5, 7 lub 10 punktów za każde zadanie, a będą 4 takie zadania.
Ilość ocen z przedmiotów zależy od Was – 2 zadania Wam przydzielimy, ale możecie walczyć o więcej stopni, pracując dodatkowo. Czwórka, piątka, szóstka… To chyba niezła oferta.

Wsparcie dla Ciebie - sprawdź.MEDYCYNA

KUCHNIA ŚREDNIOWIECZA

HISTORIA
a)      Świat rycerstwa

b)     Monarchia Henryków Śląskich

c)      Bitwa pod Legnicą

GEOGRAFIA

CHEMIA

FIZYKA I TECHNIKA

MATEMATYKA

MALARSTWO

ARCHITEKTURA

RZEŹBA

MUZYKA

JADWIGA

LITERATURA

ZABYTKI JĘZYKA POLSKIEGO

ŚMIERĆ

PIEŚŃ O ROLANDZIE

KRONIKA GALLA ANONIMA

LEGENDA O ŚW. ALEKSYM

LEGENDY ARTURIAŃSKIE

ŚREDNIOWIECZE

KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI

UNIWERSYTETY

ZAKONY

FILOZOFIA
http://sredniowiecze.klp.pl/a-6379.html
http://sredniowiecze.klp.pl/a-6329.html
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/scholastyka;3973157.html

Do źródeł pozainternetowych też możecie zaglądać – w bibliotece szkolnej i w sali 76 znajdziecie książki, które mogą być pomocne. Wyróżnijcie siebie i swoją klasę – pokażcie to, czego Internet Wam nie zaoferował.

Co? Kto? Gdzie? Kiedy? Jak? Zaraz wyjaśnimy.  • Każda klasa dostanie zadania do wykonania (w grupach, indywidualne, dodatkowe).
  • Na realizację każdego zadania macie miesiąc (a zadań w całym roku szkolnym będzie 6 – ostatnie usystematyzuje Waszą wiedzę w formie zabawy). Musicie dobrze zaplanować czas. Proponujemy, byście zawsze najpierw przeczytali zadanie i wskazówki, zajrzeli do źródeł, potem podjęli decyzję kto i nad czym będzie pracował, za co będzie odpowiadał, co przynosi, czego szuka. Potem dopracujcie pomysł i wykonajcie zadanie.
  • Bądźcie terminowi.
  • Informacje o tym, nad czym macie pracować i kiedy z tej pracy się rozliczyć, znajdziecie w zakładce ZADANIA. Zobaczycie polecenie główne/ pytanie ogólne oraz pytania i wskazówki dodatkowe. Nie sugerują one kolejności prezentowania treści, nie zamykają drogi do dodatkowych informacji.
  • Pracujcie w grupach lub samodzielnie – zawsze podpisujcie pracę (imię, nazwisko, klasa).
  • Zajrzyjcie do zakładki EWALUACJA. Poznanie kryteriów oceny podpowie Wam, na co należy szczególnie zwrócić uwagę.
  • Część zadań będzie oceniana w ramach Ligi Klas – grupa lub jednostka zdobędzie punkty dla swojej klasy, ale też oceny dla siebie (przy zadaniach znajdziecie informacje, z których przedmiotów uzyskacie stopień).
  • Oprócz zadań obowiązkowych możecie wykonać dodatkowe i zdobyć dla siebie kolejne stopnie – pracujecie, uzyskujecie zapłatę.
  • Wiele czasu spędzicie przed komputerem, szukając informacji w Internecie. Selekcjonujcie je, szukajcie czegoś wartościowszego, skorzystajcie z zakładki ŹRÓDŁA – my unikamy ściąg i bryków, nawet jeśli na końcu jest patriotyczne – „kropka pl”. Pamiętajcie, że jeśli na wskazanych stronach, w tekście przez Was czytanym, pojawiają się nieznane pojęcia, nazwiska, tytuły, musicie poszukać wyjaśnień i nowych stron – szukając, zrozumiecie i pozwolicie zrozumieć innym.
  • Przygotowując prezentację multimedialną, film, plakat, kolaż i inne formy, zwróćcie uwagę na przejrzystość, czytelność, estetykę. Wybierajcie informacje, nie stosujcie reguły „kopiuj, wklej, drukuj lub wyślij”. Strony internetowe są obszerne i bogate – Wy zróbcie z nich wyciąg, sięgnijcie po esencję.

Dział IX Święta Jadwiga – patronka Europy.


a) Curriculum vitae św. Jadwigi. 

wskazówki: 
(Wizerunek. Dane osobowe. Rodzina. Ważne daty w biografii. Wiedza i umiejętności. Osiągnięcia,  sukcesy. Informacje dodatkowe. Zdjęcia.)


b) Dom św. Jadwigi Śląskiej - Niemcy, Polska, Europa.  

wskazówki: 
           (Bawaria. Andechs. Wrocław. Trzebnica. Europa. Patronka Europy. Zdjęcia.) - zadanie po 
           niemiecku

Dział VIII Sztuka – jaka była wrażliwość artystów?


a) Architektura średniowiecza. 

wskazówki: 
(Style. Czas trwania. Cechy charakterystyczne. Pojęciownik – sklepienia, kapitele, wsporniki, tympanony, portale, mozaiki, witraże itp. Funkcje budowli. Przykłady architektury – budynki, plany, detale. Budowle Europy, Polski, Wrocławia. Zdjęcia.)


b) Malarstwo w średniowieczu. 

wskazówki: 
(Cechy. Tematyka. Pojęciownik - freski, miniatury, obrazy niezależne, kompozycja symultaniczna. Bracia Limburg, Jan van Eyck, Hans Memling. Zdjęcia.)


c) Rzeźba średniowieczna. 

wskazówki: 
(Cechy. Tematyka. Pojęciownik – reliefy, ikonoklazm, polichromia, ołtarz gotycki. Wit Stwosz. Zdjęcia.)


d) Muzyka epoki. 

wskazówki:
(Pozycja muzyki. Odmiany muzyki. Gatunki. Pojęcia. Twórcy. Utwory. Średniowieczni śpiewacy – nazwy, funkcje. Zdjęcia.)

Dział VII Filozofia – jak w średniowieczu objaśniano świat i istotę egzystencji ludzi?


Filozofowie i ich pomysły. 

wskazówki: 
(Wymień najważniejszych myślicieli średniowiecza. Podaj podstawową tezę teocentryzmu. Kim był św. Tomasz z Akwinu? Co to jest scholastyka? Podaj główne ideały głoszone przez  św. Franciszka. Zdjęcia.)

Dział VI Literatura – co inspirowało średniowiecznych twórców?


a) Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu. 

wskazówki:
            (Ważni i ciekawi bohaterowie. Historia/ legenda. Wzorce osobowe króla i rycerza. Zdjęcia.)             – zadanie po angielsku


b) Literatura parenetyczna

wskazówki:
(Pojęcie. Wzorce osobowe epoki – cechy, przykłady bohaterów. Pieśń o Rolandzie. Chanson    de geste. Legenda o św.  Aleksym. Hagiografia. Kronika Galla Anonima. Zdjęcia.)


c) Śmierć

wskazówki: 
(Freski, ryciny. Wizerunek śmierci. Memento mori. Dance macabre. Dialog Mistrza Polikarpa  ze Śmiercią. Zdjęcia.)


d) Zabytki języka polskiego. 

wskazówki:
(Najważniejsze zabytki – ich zawartość i wartość. Zdjęcia. Bogurodzica. Archaizmy. AMDG – co to znaczy? Obraz średniowiecza i ludzi tej epoki. Zdjęcia.)


e) Literatura średniowiecza. 

wskazówki:
            (Cechy. Gatunki. Tematy. Pojęciownik. Tytuły. Teatr – gatunki sceniczne. Zdjęcia.)

Dział V Kultura - jak ludzie się rozwijali?


a) Rola książki i bibliotek w średniowieczu. 
                                                                                                                                                             
wskazówki:
(Jaki był wspólny język dla całej Europy? Jak powstawały  książki w średniowieczu? Co to było skryptorium? Jakie znasz formy książki średniowiecznej? Zdobienie średniowiecznych ksiąg – pojęcia: iluminatorstwo, miniatury, inicjały, bordiury, palimpsest. W jaki sposób baran, koza czy cielę mogły przyczynić się do rozwoju literatury? Po co kowal do tworzenia książki średniowiecznej? Kto i kiedy wynalazł druk? Na czym polegała innowacyjność wynalazku i jak przyczynił się do wzrostu czytelnictwa? Co to jest inkunabuł, starodruk? Gdzie powstawały biblioteki, jak wyglądały i jakie typy książek można było w nich znaleźć? Zdjęcia.)


b) Średniowieczni intelektualiści – czyli rozwój uniwersytetów. 

wskazówki: 
(Kiedy i gdzie powstawały pierwsze uniwersytety? Co to były sztuki wyzwolone?  Jakie nauki wchodziły w skład trivium i quadrivium? Wymień 4 wydziały średniowiecznych uniwersytetów. Ile lat trzeba było studiować, by otrzymać tytuł magistra? Kto jest pierwszym Polakiem z tytułem magistra? Co to był uniwersalizm? Zdjęcia.)c) Zakony – budowniczowie europejskiej tożsamości.  

wskazówki: 
(Podaj zasługi zakonów dla kultury średniowiecza (szkolnictwo, architektura, filozofia, muzyka).  Wymień zakony w Polsce średniowiecznej.  Podaj przykłady zakonów żebraczych.. Zdjęcia.)